Personvernerklæring 

Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan Advokat Hanne Wesche AS samler inn og behandler personopplysninger på advokatwesche.no

Advokat Hanne Wesche AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av persondata. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.  

Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Det er frivillig for personer å oppgi opplysninger med mindre annet er spesifisert. Behandlingsgrunnlaget for personopplysninger er samtykke, med mindre annet er spesifisert. 

 

Nettbasert behandling av personopplysninger på advokatwesche.no 
Advokat Hanne Wesche AS samler inn opplysninger om besøkende på advokatwesche.no. Formålet er å utarbeide statistikk for å forbedre og videreutvikle nettstedet. Denne statistikken kan for eksempel gi svar på hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke enheter som benyttes. Vi bruker Google Analytics (https://www.google.com/analytics/) for å analysere informasjonen. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre. 

Siden IP-adresser kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed en enkeltperson defineres dette som en personopplysning. Vi avidentifiserer opplysningene før informasjonen lagres og bearbeides i Google Analytics. Med avidentifisert menes at opplysningene vi samler inn ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker. 

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Disse opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern. (https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/) 

 

Informasjonskapsler/Cookies 
Informasjonskapsler (cookies), er små tekstfiler som nettstedet lagrer i brukerens nettleser, for å registrere brukerens IP-adresse og bevegelser på nett. Vi bruker informasjonskapsler i forbedrings og markedsføringsøyemed, denne dataen kan ikke knyttes til brukeren. 

Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av informasjonskapsler. Flertallet av nettleserene er innstilt slik at de aksepterer informasjonskapsler automatisk. Hvis du ikke vil at slik informasjon skal lagres i din nettleser, går du selv inn i innstillingene på den aktuelle nettleseren og deaktiverer funksjonaliteten. 

Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan det føre til at enkelte nettsider ikke fungerer optimalt 

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no) 

 

E-post 
Ved e-posthenvendelser lagres disse på mottakers innboks og e-posttjenestens servere. Vi behandler kun personopplysningene for å håndtere din henvendelse. E-posthenvendelser krypteres ikke. Du må derfor ikke sende sensitiv informasjon per e-post. 

 

Henvendelser via skjema på nettsiden 
Når du tar kontakt med oss via skjema på nettsiden ber vi deg oppgi personopplysninger som kontaktpersons navn og e-post. Informasjonen sendes til kundeansvarlig for oppfølging og lagres ikke i databasen for nettsiden. Din informasjon vil ikke benyttes til andre formål enn å håndtere henvendelsen. 

 

Spørsmål 
Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. En slik anmodning må være skriftlig og rettes til adressen nedenfor. 

Du kan også på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine opplysninger. Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen din, endre kommunikasjonspreferanser, vennligst rett en skriftlig anmodning til: [email protected] 

 

Sikkerhet 
Vi forstår hvor viktig sikkerhet er for våre brukere. Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er et av de mest avanserte sikkerhetsprogrammer som for tiden er tilgjengelig for nettransaksjoner. Den krypterer all din personlige informasjon, slik at det ikke kan leses som informasjon over Internett.  

Du vet du er på et sikkert område på nettstedet når du ser «https» i nettleserens adressefelt. 

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 
Personopplysninger deles kun med andre selskaper eller underleverandører som utfører oppgaver på vegne av Advokat Hanne Wesche AS og i forbindelse med levering av våre tjenester. Alle våre under­leverandører er underlagt data­behandler­avtale med oss. Det er Advokat Hanne Wesche AS som har data­behandler­ansvar for all data som innhentes. 

 

Oppdateringer av personvernerklæring og retningslinjer for cookies 
Vi kan endre våre erklæringer vedrørende personvern og cookies fra tid til annen. Dette for å møte endringer i rammevilkår, kommersielle behov, eller for å tilfredsstille behovene til våre kunder, markedsføringspartnere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på vår nettside og datoen for endringen vil vises, slik at du er klar over når siste oppdatering fant sted. 

Sist oppdatert 8. februar 2021 kl. 09:26.