EIENDOM

Kjøp / salg

Håndverkere

Offentlige anskaffelser

Hevd

Vi gir bistand i saker som gjelder fast eiendom. Advokatutgiftene i disse sakene dekkes ofte av din innbo/hjem forsikring. Vi hjelper deg med å finne ut om tvisten dekkes av forsikringen, og med å melde ifra til ditt forsikringsselskap slik at du får dekket dine kostnader gjennom rettshjelpsforsikringen din.

Det er viktig at du gir en rask tilbakemelding til selger/utleier der du mener det foreligger en mangel eller feil. Dette kalles reklamasjon, og er ofte en viktig forutsetning for at dine krav om evt heving, erstatning eller prisavslag  blir innfridd.

Vi gir bistand innen de fleste tvister knyttet til fast eiendom:

  • Feil/mangler ved eiendommen/ leiligheten

  • Prisavslag på grunn av feil/ Mangler ved boligen

  • Erstatning

  • Heving av kjøpet

Kjøp / salg

Vi gir bistand i eiendomsoppgjør, og utarbeider kjøpekontrakten mellom kjøper og selger, innfrir selgers låneforpliktelser, sørger for tinglysing av skjøtet, og forestår det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og selger.

Håndverkere

Vi bistår forbruker i tvister knyttet til lov om håndtverkstjenester. Typiske forhold som gir grunnlag for en tvist mot håndtverkeren er :

  • Mangler ved boligen før eller etter ferdigstillelse

  • Reklamasjon

  • Forsinket ferdigstillelse

Vi gir råd og veileding under prosessen for å bidra til gode forliksløsninger, eller fremme kravet for  domstolen.

Vanligvis vil dine advokatutgifter være dekket at ditt forsikringsselskaps boligforsikring. Vi hjelper deg med registrering av tvisten hos forsikringsselskapet, og bistår deg under hele prosessen.

Offentlige anskaffelser

Vi bidrar med råd og veiledning i offentlig anskaffelsesprosesser. Ved å komme tidlig inn i prosessen kan vi bidra med råd til valg av gunstigste konkurransetype, bisra som samtalepartner ved utforming av konkurranseregler, og øvrig dokumentasjon i anbudskonkurransen.

Gjennom mange års erfaring fra Forsvarsbygg, samt øvrige eiendomsutviklingsprosjekter, har vi opparbeidet oss en bred erfaring i saker som omfattes av håndtverkstjenesteloven, avhendingsloven og entrepriseretten.

 

Hevd

Vi har bred erfaring fra tvister knyttet til hevd av eiendomsrett, servitutter og andre tinglige rettigheter, så som bruksrett, vegrettigheter og ferdselsrettigheter.

 

KONTAKT 

Besøksadresse

Torggata 72, 2317 Hamar
Elvegata 19, 2609 Lillehammer

Postadresse

Torggata 72, 2317 Hamar

Org.nr.

915 583 237

E-post

[email protected]

Tlf.:

Fasttlf.: 61270420
Mob.: 92818408
Telefax: 61270421

Kontakt oss

Advokat Wesche jobber for dine interesser i saken
– og for at du som kunde skal føle deg ivaretatt gjennom hele prosessen.