OM ADVOKATEN 

HANNE WESCHE 

ADVOKAT MNA

BIOGRAFI

Hanne har arbeidet som advokatfullmektig og deretter advokat siden 2009, med hovedvekt på barnevern , barnefordeling og familierettslige problemstillinger. Tidligere har Hanne arbeidet 9 år i Forsvarsbygg, med eiendomsfaglige spørsmål, kontrakter, hevd og entreprise.

Hanne har i tillegg arbeidet som eiendomsmegler og utvikler av større næringseiendom. Hun snakker engelsk og fransk.

I perioden 2008 – 2009 jobbet Hanne Wesche i Madagaskar, med bistand og utviklingsspørsmål, i tillegg til organisasjonsutvikling. I samme periode var hun rådgiver ved den norske ambassaden i Madagaskar.

Advokat Hanne wesche har jobbet 7 år i advokatfellesskapet advoktene Eggen & co, med kontor på Lillehammer og Hamar.

STYREVERV

Hanne har tidligere hatt diverse styreverv, og er pr i dag styreleder for Kirkens sosialtjeneste, Hamar.

Stiftelsen tilbyr behandling innen helse og sosialfeltet, med hovedvekt på rusproblematikk.

Annicken Iversen

ADVOKAT MNA

BIOGRAFI

Annicken har lang erfaring som advokat og forhandlinger i arbeidsgiverforeningen NHO ved Byggenæringens Landsforening. Hun har rådgitt medlemsbedriftene innenfor alle arbeidsrettslige spørsmål og prosedert saker. Annicken har forhandlet flere tariffavtaler i privat sektor.

Annicken har 15 års erfaring fra politi – og påtalemyndighet hvor hun har ledet etterforskningen og iretteført store og alvorlige straffesaker.

Annicken har med sin erfaring dokumentert at hun har evne til effektivt å sette seg inn i problemstillinger, gi tydelige svar og oppnår resultater. Annicken tenker strategisk, analytisk og taktisk.

Heidi Lill Mollestad Oppegaard

ADVOKAT MNA

BIOGRAFI

Heidi Lill har lang erfaring fra hovedorganisasjonen Virke, som advokat, som leder, og fra arbeid med forretningsmessig utvikling. Heidi Lill har bred erfaring fra organisasjonslivet, bla som generalsekretær i Lions Norge og som nestleder i Foreningen Ridderrennet og Lions Førerhundskole og mobilitetssenter. Heidi Lill har undervist på BI.

Juridisk embetseksamen i tillegg til omfattende ledererfaring. Solid kunnskap innen organisasjon, handel og service sektoren, familie eide bedrifter, prosjektledelse, markedskommunikasjon B2C, B2B i tillegg til kjededrift. Strategisk og analytisk kompetanse koblet med god gjennomføringsevne. Resultatorientert og beslutningssterk med tydelig, delegerende og motiverende lederstil. Nordisk og internasjonal erfaring.

KONTAKT 

Besøksadresse

Torggata 72, 2317 Hamar
Elvegata 19, 2609 Lillehammer

Postadresse

Torggata 72, 2317 Hamar

Org.nr.

915 583 237

E-post

[email protected]

Tlf.:

Fasttlf.: 61270420
Mob.: 92818408
Telefax: 61270421

Kontakt oss

Advokat Wesche jobber for dine interesser i saken
– og for at du som kunde skal føle deg ivaretatt gjennom hele prosessen.