FAGOMRÅDER

EIENDOM

Vi gir bistand i saker som gjelder fast eiendom.
Herunder kjøp/salg, håndverkere, offentlige anskaffelser og hevd

BARNEFORDELING

Vi bistår i prosesser og tvister mellom foreldre, som ikke bor sammen, for å finne gode løsninger for samvær mellom foreldre og barn

BARNEVERN

Barnevernlovens utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine foreldre. Det skal foreligge svært sterke grunner for at barnet plasseres utenfor hjemmet

ARV / FAMILIE

Vi gir bistand i saker som omhandler blant annet arveoppgjør, testament, skilsmissoppgjør og samboeravtaler 

KONTAKT 

Besøksadresse

Torggata 72, 2317 Hamar
Elvegata 19, 2609 Lillehammer

Postadresse

Torggata 72, 2317 Hamar

Org.nr.

915 583 237

E-post

[email protected]

Tlf.:

Fasttlf.: 61270420
Mob.: 92818408
Telefax: 61270421

Kontakt oss

Advokat Wesche jobber for dine interesser i saken
– og for at du som kunde skal føle deg ivaretatt gjennom hele prosessen.